Eskil Erlandsson

Sverige jobbar för ökad kontroll av tjuvfiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson medger att det finns stora brister i kontrollen av tjuvfiske inom EU.

– Det är lite söder mot norr inom EU, där kustsamhällen i Sydeuropa är socialt beroende och av tradition har livnärt sig av fiske. Men ska vi ha ett uthålligt fiske måste vi göra om fiskepolitiken, säger Eskil Erlandsson, när Svenska Hajföreningen är på besök på landsbygdsdepartementet för att överlämna en protestlista mot det illegala hajfisket.

Spanien är en av de värsta bovarna när det gäller handel med hajfenor samtidigt som EU har bland de svagaste rLandsbygdsminister Eskil Erlandsson kopiaegelverken världen. Flera hajarter har minskat med så mycket som nittio procent till följd av illegalt hajfensfiske.

Eskil Erlandsson säger att det finns stora brister i kontrollen av tjuvfiske och att kontrollen måste skärpas rejält.

– Det handlar om att inte dumpa fisk, att använda selektiva fiskeredskap och öka kontrollen av illegalt fiske. Helt enkelt öka bemanningen som vi gjorde 2007, säger han.

Då kunde EU:s kontrollanter bland annat visa att polska fiskare vida överskred fiskekvoten av torsk, vilket ledde till ett fiskestopp. Sverige driver sedan tidigare en nollkvot för fiske av pigghaj i Nordost Atlanten.

Lotta Olsson
Foto: Hans Alm

 

Fakta: Största hotet mot hajarna är överfiske och illegal hajfening. Hajar blir könsmogna sent och har få avkommor och är därför extra sårbara. Många arter har minskat med så mycket som 90 procent i kölvattnet efter illegalt hajfensfiske. Spanien är en av de största exportörerna av hajfenor och EU:s regelverk är ett av de svagaste.